Hipoteke v zemljiški knjigi

Nepremičnine Si21

Članki

Clanki/pravna_varnost_logo

Vpis hipoteke v zemljiško knjigo 
Sredstvo za zavarovanje terjatev 
Skupna hipoteka (17. člen) 
Maksimalna hipoteka (18. člen)

Vpis hipoteke v zemljiško knjigo 

Vpis hipoteke je podrobneje določen v 16. členu Zakona o zemljiški knjigi. Po omenjenem zakonu se hipoteka v zemljiško knjigo vpiše tako, da se vpišejo podatki o terjatvi, zavarovani s hipoteko: 

1. višina glavnice terjatve in valuta, v kateri je višina glavnice izražena;
2. če se glavnica terjatve valorizira z valutno oziroma drugo valorizacijsko klavzulo, se navede tudi ta podatek z vsebino, kot izhaja iz listine, ki je podlaga za vpis;
3. če od terjatve pred njeno zapadlostjo tečejo obresti, se navede tudi podatek o obrestni meri teh pogodbenih obresti in začetek štetja teh obresti;
4. zapadlost glavnice terjatve:
 če je zapadlost določena z rokom, se vpiše podatek o zadnjem dnevu tega roka,
 če se glavnica plačuje v več obrokih, se vpiše podatek o zadnjem dnevu roka zapadlosti zadnjega obroka,
 če je zapadlost terjatve odvisna od odpoklica upnika, se vpiše ta podatek.
Če je hipoteka ustanovljena samo na posameznem idealnem deležu, se navedejo tudi podatki o tem idealnem deležu.

Sredstvo za zavarovanje terjatev 

Hipoteka ali zastavna pravica je sredstvo za zavarovanje terjatev. Ta zmanjšuje tveganje za upnika, da dolžnik ne bo izpolnil svoje obveznosti do njega. Zastavni upnik se lahko poplača iz zastavljenega predmeta, če dolžnik ne izpolni svoje obveznosti do njega - vrnitev posojila, plačilo kupnine in podobno.

Skupna hipoteka (17. člen) 

Skupna hipoteka je oblika, pri kateri se za zavarovanje zastavi več nepremičnin, vpisanih v različne zemljiškoknjižne vložke, ki skupaj zagotavljajo premoženje za poplačilo hipoteke.
V zemljiško knjigo se vpiše tako, da se navede podatek, da gre za skupno hipoteko, in določi glavna nepremičnina, pri kateri se poleg podatkov iz 16. člena Zakona o zemljiški knjigi vpiše tudi podatek, da gre za glavno nepremičnino, in podatki o identifikacijskem znaku drugih nepremičnin, ki so predmet skupne hipoteke.
Pri drugih nepremičninah, ki so predmet skupne hipoteke, se skupna hipoteka zaznamuje tako, da se vpiše samo oznaka, da gre za skupno hipoteko, in identifikacijski znak glavne nepremičnine.

Maksimalna hipoteka (18. člen) 

Maksimalna hipoteka je oblika, pri kateri se določi najvišji znesek, do katerega za zavarovanje jamči nepremičnina. Zajema vse stroške in obresti kot poplačilo za bodoče in pogojne terjatve.
V zemljiško knjigo se vpiše tako, da se označi, da gre za maksimalno hipoteko, in vpiše podatek o najvišjem znesku, do katerega za zavarovanje jamči nepremičnina.

PRAVNA VARNOST – Pv, d.o.o.

www.pravna-varnost.si

Nepremičnine Si21

Deli na Facebook
Deli na Twitter
CTA

Želite prejemati obvestila o novogradnjah?
Prijavite se na naše e-novice:

Želim se prijaviti