Tujci pri prometu z nepremičninami lahko posredujejo

Tanja Srnovršnik

Članki

Clanki/pravna_varnost_logo_4_1

● Posredovanje tujcev ureja Zakon o nepremičninskem posredovanju
● Prepoved opravljanja del, ki pomenijo konkurenco
● Investitorji novogradenj ne smejo prodajati prek nelicenciranih posrednikov

Posredovanje tujcev ureja Zakon o nepremičninskem posredovanju

Posredovanje tujcev v Sloveniji pri prometu z nepremičninami ureja Zakon o nepremičninskem posredovanju. Kot določa slednji, lahko tuja fizična oseba ob pogoju vzajemnosti opravlja posle nepremičninskega posrednika. Ob tem mora izkazati, da v državi, katere državljan je, izpolnjuje pogoje za nepremičninskega posrednika.
V Sloveniji mora z ustrezno listino tudi dokazati, da v državi, katere državljan je, ni bila pravnomočno nepogojno obsojena za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo na kazen zapora več kot treh mesecev, ki še ni izbrisana. Tuja fizična oseba mora biti prav tako vpisana v imenik nepremičninskih posrednikov pri pristojnem ministrstvu, pri čemer je vlogi za vpis potrebno priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev po tem zakonu.


Prepoved opravljanja del, ki pomenijo konkurenco


12. člen istega zakona pa prepoveduje opravljanje del, ki pomenijo konkurenco. V omenjenem členu piše: »V času, ko nepremičninski posrednik opravlja posle posredovanja za določeno nepremičninsko družbo, ne sme brez soglasja nepremičninske družbe opravljati poslov posredovanja za drugo nepremičninsko družbo niti ne sme opravljati drugih poslov oziroma ravnanj, ki so konkurenčni storitvam posredovanja, ki jih opravlja nepremičninska družba.«


Investitorji novogradenj ne smejo prodajati prek nelicenciranih posrednikov


Zakon je bil nazadnje spremenjen leta 2006. Med pomembnimi novostmi se ena nanaša tudi na investitorje novogradenj. Ti po novem zakonu svojih novogradenj ne smejo prodajati prek nelicenciranih posrednikov, torej velja zanje enako pravilo kot za agencije. Za to delo lahko zaposlijo svoje posrednike z licenco ali pa nepremičnine prodajajo prek nepremičninskih družb oziroma agencij, ki zaposlujejo licencirane posrednike. 


PRAVNA VARNOST – PV d.o.o.
 

www.pravna-varnost.si
 

Tanja Srnovršnik

Deli na Facebook
Deli na Twitter
CTA

Želite prejemati obvestila o novogradnjah?
Prijavite se na naše e-novice:

Želim se prijaviti