Sunset TPSunsetNSV Slovenija, Pomurska, Veržej

Statistika

Povprečna cena kvadratnega metra: 1.176,79 €/m²

Število enot: 3

Sunset - Slovenija, Pomurska, Veržej |
Tip Min m² Max m² Min € Max € Število enot | prosto | rezervirano | prodano
Stanovanje (3)
Enosobno 43,59 43,59 47.829,60 58.229,00 3 | 3 | 0 | 0

Posredujemo pri prodaji novih apartmajev, ki so v izgradnji v naselju blizu termalnega zdravilišča.

Na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja se bo v kratkem pričela gradnja treh novih večstanovanjskih stavb, s po 4 apartmaji oz. stanovanji. Stavbe se bodo nahajale v samem centru naselja, ob asfaltirani cesti in bodo zaporedno razporejenre vzdolž kvadratne parcele.

Lokacija bodočih objektov se nahaja nekaj 100 metrov od termalnega zdravilišča. V bližini so tudi gostinske dejavnosti. Večji kraji z vso pomembno infrastrukturo se nahajajo nekaj km od naselja. 

Posamezna stavba bo imela dve etaži. V pritličju bodo apartmaji/stanovanja imeli poleg pokrite terase tudi lastna zemljišča, katerih kvadratura se bo razlikoval glede na posamezno stanovanje. Točne kvadrature bodo znane po izgradnji stavb do tretje podaljšane gr. faze ker se bo takrat izdelala točna parcelacija in etažna lastnina, bodo pa okoli 100 m2.  V prvem nadstropju pa bodo stanovanjem pripadale velike lože. 

Lastniška parkirna mesta se bodo nahaja na vzhodnem delu projekta. Od tam bo po severnem robu zemljišča, kjer bo zasnovan ves projekt, izgrajena pot, ki se bo navezovala do vhodov v apartmaje/stanovanja. Vhodi bodo na severni fasadi stavbe. Do 1. etaže bo izdelan dostop preko zunanjih betonskih stopnic. 

Apartmaji/stanovanja so enosobna kot dvosobna. Leva vertikala (gledano z vhodne fasade) bo vsebovala enosobna stanovanja, desna vertikala (gledano z vhodne fasade) pa dvosobna stanovanja. 

Kvadratura enosobnih stanovanj/apartmajev bo znašala 43,56 m2, dvosobnih pa 49,30 m2.

Razporeditev notranjih prostorov ter izbira drugih matrialov v dogovoru z investitorjem je v tej fazi možna, po tretji gr. fazi izgradnje pa strošek drugačne razporeditve nosi kupec sam. Za izbiro drugačnih notranjih materialov je pa čas vse do četrte gradbene faze. 

Vsakemu stanovanju bo pripadalo po 1 odprto parkirno mesto, ter solastniški delež na dovozne poti, pešpoti in preostalem skupnem zemljišču.

Možnost nakupa po t. i. gradbenem sistemu na ključ ali pa do t.i. tretje podaljšane gradbene faze. 

Cena apartmajev/stanovanj po t. i. gradbenem sistemu na ključ v pritličju z DDV znaša 62.389,60 €. Do t.i. tretje podaljšane gradbene faze pa cena z DDV znaša 51.989,60€.

Cena apartmajev/stanovanj po t. i. gradbenem sistemu na ključ v prvem nadstropju z DDV znaša 58.229,60 €. Do t.i. tretje podaljšane gradbene faze pa cena z DDV znaša 47.829,60€

PLAČILO AGENCIJSKE PROVIZIJE PROSTO!!!

Investitor prodaja nepremičnine skladno z ZVKSES.

Za točne kvadrature prostorov, načina plačila in ostalih podrobnih vprašanj Vas prosimo, da se obrnete na nepremičninskega posrednika Tomaža Poredoša, M: 041760160, e-mail: info@nepremicninesv.si, T:02/5851345, NEPREMIČNINE SV, Tomaž Poredoš, s.p., Prešernova ulica 2, 9240 Ljutomer.

KOMERCIALNI OPIS:

DEFINICIJA III. PODALJŠANE GRADBENE FAZE:

 1. Objekt zgrajen in pokrit s streho;
 2. Izvedena vsa tesarska in kleparska dela;
 3. Vgradnja stavbnega pohištva(vhodna vrata, okna)
 4. Izdelava fasade v debelini 10 cm(spredaj terasni del 16 cm zaradi žaluzij)
 5. Pripeljani do zgradbe komunalni priključki (voda, elektrika, telefon, kanalizacija, …);
 6. Tlakovanje na zemljišču-pred vhodom-dostop;
 7. Ureditev parkirnega prostora(min. 1 parkirno mesto  na stanovanje)
 8. Groba zemeljska dela (poravnava zemljišča…);
 9. Odvodnjavanja meteornih vod;
 10. Notranjost stanovanja ni izvedena ;
 11. Zatravitev in ograditev zunanjih površin kompleksa SUNSET Banovci.

KONSTRUKCIJA

Objekti so temeljenji na armiranobetonski temeljni plošči in na pasovnih temeljih ali plavajoči plošči. Nosilna konstrukcija objektov je armiranobetonska z opečno pozidavo v liniji vzdolžnih fasad.

Medetažne plošče so armiranobetonske, prav tako balkonske plošče in konstrukcija stopnišča.

FASADNI OVOJ IN STREHA

Fasada je sestavljena po Demit sistemu, stiropor v debelini 10 cm, sprednji terasni del 16 cm zaradi podometnih žaluzij, finalni sloj fasade je narejena iz barvnega zaključnega sloja granulacija 1,5 mm.

Streha je ravne izvedbe z 30 cm debelo izolacijo in prekrita in zvarjena z »SIKO« kritino, sredinski del strehe je izdelan iz lesene konstrukcije in pokrito s temno pločevino z naklonom 35 stopinj po zahtevanem OPN Veržej na katero proizvajalec da 20 let garancije. Streha se odvodnjava preko vertikalnih odtočnih cevi speljane v peskolove iz katerih voda ponikne.

Barva fasadnega ovoja je bela in siva(po dogovoru). Špalete in robne pločevine, so v sivi barvi.

STANOVANJA /APARTMAJI

Stanovanje 1A  pritličje-zahodni del objekta 1,

Stanovanje 1B  pritličje-vzhodni del objekta 1,

Stanovanje 1C  nadstropje-zahodni del objekta 1,

Stanovanje 1D  nadstropje-vzhodni-vzhodni del objekta 1.

 

Stanovanje 2A  pritličje-zahodni del objekta 2,

Stanovanje 2B  pritličje-vzhodni del objekta 2,

Stanovanje 2C  nadstropje-zahodni del objekta 2,

Stanovanje 2D  nadstropje-vzhodni-vzhodni del objekta 2.

 

Stanovanje 3A  pritličje-zahodni del objekta 3,

Stanovanje 3B  pritličje-vzhodni del objekta 3,

Stanovanje 3C  nadstropje-zahodni del objekta 3,

Stanovanje 3D  nadstropje-vzhodni-vzhodni del objekta 3.


Tloris stanovanja je zasnovana funkcionalno, tako glede prostorov, kot tudi postavitve opreme. Oprema je v komercialnih skicah risana informativno kot možna postavitev le-te in ni predmet nakupa.


Struktura notranjih stanovanjskih prostorov večsobnih stanovanj zajema predprostor, dnevno sobo s prostorom za jedilno mizo, kuhinjo, kopalnico in sobe. Vsako stanovanje  ima izhod iz dnevnega prostora na teraso oz. balkon skozi velika drsna vrata(dimenzija 300x220). Okna v spalnici in kuhinji so dimenzije 100x120, v kopalnici pa 150x60, zunaj antracid, znotraj antracid z tro-slojno zasteklitvijo in pet conskim okvirjem. Stanovanje je opremljen z enokrilnimi protivlomnimi požarnimi vhodnimi vrati širine 100 cm. Vrata so opremljena z varnostno cilindrično ključavnico.


Svetla višina stanovanja (od gotovega tlaka do stropa) je 2,50 m.

KOMUNALNI PRIKLJUČKI IN INŠTALACIJE

Objekt je priključen na električno omrežje, vodovod, meteorno in fekalno kanalizacijo in ima možnost priključitve na več ponudnikov telekomunikacijskih omrežij (optika).


Električne inštalacije

Vsako stanovanje ima ločeno merilno mesto porabe električne energije. Električne razdelilne omare s števci za stanovanja so nameščene za stopnicami, ki vodijo v zgornje prostore.


Strojne inštalacije

Vsako stanovanje je priključeno na javno vodovodno omrežje preko vodomernega mesta lociranega v pokritem zunanjem jašku.

Kanalizacija

Meteorna voda s streh objektov je speljana v zbirne peskolove iz katerih voda ponikne. Fekalni odvodi so speljani vertikalno in se  razvejajo v ločene horizontale objekta, od koder se nadalje ločeno priključujejo na fekalno kanalizacijsko omrežje.

ZUNANJA UREDITEV

Zunanja ureditev večstanovanjske soseske je zasnovana kot parkovna, zelena površina. Zunanje površine med objekti in potmi so zatravljene, zasajena je drevesna in grmovna vegetacija (po dogovoru). Grmovje in drevje je zasajeno v obliki mono kulturnih gruč. 

Cenik (3)

oznaka vrsta tip velikost m² cena € status
TPSunset3dNSV stanovanje enosobno 43,00 58.229,00 prosto
TPSunset2dNSV stanovanje enosobno 43,00 47.829,60 prosto
TPSunset1dNSV stanovanje enosobno 43,00 47.829,60 prosto

Na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja se bo v kratkem pričela gradnja treh novih večstanovanjskih stavb, s po 4 apartmaji oz. stanovanji. Stavbe se bodo nahajale v samem centru naselja, ob asfaltirani cesti in bodo zaporedno razporejenre vzdolž kvadratne parcele.

Lokacija bodočih objektov se nahaja nekaj 100 metrov od termalnega zdravilišča. V bližini so tudi gostinske dejavnosti. Večji kraji z vso pomembno infrastrukturo se nahajajo nekaj km od naselja. 

Posamezna stavba bo imela dve etaži. V pritličju bodo apartmaji/stanovanja imeli poleg pokrite terase tudi lastna zemljišča, katerih kvadratura se bo razlikoval glede na posamezno stanovanje. Točne kvadrature bodo znane po izgradnji stavb do tretje podaljšane gr. faze ker se bo takrat izdelala točna parcelacija in etažna lastnina, bodo pa okoli 100 m2.  V prvem nadstropju pa bodo stanovanjem pripadale velike lože. 

Lastniška parkirna mesta se bodo nahaja na vzhodnem delu projekta. Od tam bo po severnem robu zemljišča, kjer bo zasnovan ves projekt, izgrajena pot, ki se bo navezovala do vhodov v apartmaje/stanovanja. Vhodi bodo na severni fasadi stavbe. Do 1. etaže bo izdelan dostop preko zunanjih betonskih stopnic. 

Apartmaji/stanovanja so enosobna kot dvosobna. Leva vertikala (gledano z vhodne fasade) bo vsebovala enosobna stanovanja, desna vertikala (gledano z vhodne fasade) pa dvosobna stanovanja. 

Kvadratura enosobnih stanovanj/apartmajev bo znašala 43,56 m2, dvosobnih pa 49,30 m2.

Razporeditev notranjih prostorov ter izbira drugih matrialov v dogovoru z investitorjem je v tej fazi možna, po tretji gr. fazi izgradnje pa strošek drugačne razporeditve nosi kupec sam. Za izbiro drugačnih notranjih materialov je pa čas vse do četrte gradbene faze. 

Vsakemu stanovanju bo pripadalo po 1 odprto parkirno mesto, ter solastniški delež na dovozne poti, pešpoti in preostalem skupnem zemljišču.

Možnost nakupa po t. i. gradbenem sistemu na ključ ali pa do t.i. tretje podaljšane gradbene faze. 

Cena apartmajev/stanovanj po t. i. gradbenem sistemu na ključ v pritličju z DDV znaša 62.389,60 €. Do t.i. tretje podaljšane gradbene faze pa cena z DDV znaša 51.989,60€.

Cena apartmajev/stanovanj po t. i. gradbenem sistemu na ključ v prvem nadstropju z DDV znaša 58.229,60 €. Do t.i. tretje podaljšane gradbene faze pa cena z DDV znaša 47.829,60€

PLAČILO AGENCIJSKE PROVIZIJE PROSTO!!!

Investitor prodaja nepremičnine skladno z ZVKSES.

Za točne kvadrature prostorov, načina plačila in ostalih podrobnih vprašanj Vas prosimo, da se obrnete na nepremičninskega posrednika Tomaža Poredoša, M: 041760160, e-mail: info@nepremicninesv.si, T:02/5851345, NEPREMIČNINE SV, Tomaž Poredoš, s.p., Prešernova ulica 2, 9240 Ljutomer.

KOMERCIALNI OPIS:

DEFINICIJA III. PODALJŠANE GRADBENE FAZE:

 1. Objekt zgrajen in pokrit s streho;
 2. Izvedena vsa tesarska in kleparska dela;
 3. Vgradnja stavbnega pohištva(vhodna vrata, okna)
 4. Izdelava fasade v debelini 10 cm(spredaj terasni del 16 cm zaradi žaluzij)
 5. Pripeljani do zgradbe komunalni priključki (voda, elektrika, telefon, kanalizacija, …);
 6. Tlakovanje na zemljišču-pred vhodom-dostop;
 7. Ureditev parkirnega prostora(min. 1 parkirno mesto  na stanovanje)
 8. Groba zemeljska dela (poravnava zemljišča…);
 9. Odvodnjavanja meteornih vod;
 10. Notranjost stanovanja ni izvedena ;
 11. Zatravitev in ograditev zunanjih površin kompleksa SUNSET Banovci.

KONSTRUKCIJA

Objekti so temeljenji na armiranobetonski temeljni plošči in na pasovnih temeljih ali plavajoči plošči. Nosilna konstrukcija objektov je armiranobetonska z opečno pozidavo v liniji vzdolžnih fasad.

Medetažne plošče so armiranobetonske, prav tako balkonske plošče in konstrukcija stopnišča.

FASADNI OVOJ IN STREHA

Fasada je sestavljena po Demit sistemu, stiropor v debelini 10 cm, sprednji terasni del 16 cm zaradi podometnih žaluzij, finalni sloj fasade je narejena iz barvnega zaključnega sloja granulacija 1,5 mm.

Streha je ravne izvedbe z 30 cm debelo izolacijo in prekrita in zvarjena z »SIKO« kritino, sredinski del strehe je izdelan iz lesene konstrukcije in pokrito s temno pločevino z naklonom 35 stopinj po zahtevanem OPN Veržej na katero proizvajalec da 20 let garancije. Streha se odvodnjava preko vertikalnih odtočnih cevi speljane v peskolove iz katerih voda ponikne.

Barva fasadnega ovoja je bela in siva(po dogovoru). Špalete in robne pločevine, so v sivi barvi.

STANOVANJA /APARTMAJI

Stanovanje 1A  pritličje-zahodni del objekta 1,

Stanovanje 1B  pritličje-vzhodni del objekta 1,

Stanovanje 1C  nadstropje-zahodni del objekta 1,

Stanovanje 1D  nadstropje-vzhodni-vzhodni del objekta 1.

 

Stanovanje 2A  pritličje-zahodni del objekta 2,

Stanovanje 2B  pritličje-vzhodni del objekta 2,

Stanovanje 2C  nadstropje-zahodni del objekta 2,

Stanovanje 2D  nadstropje-vzhodni-vzhodni del objekta 2.

 

Stanovanje 3A  pritličje-zahodni del objekta 3,

Stanovanje 3B  pritličje-vzhodni del objekta 3,

Stanovanje 3C  nadstropje-zahodni del objekta 3,

Stanovanje 3D  nadstropje-vzhodni-vzhodni del objekta 3.


Tloris stanovanja je zasnovana funkcionalno, tako glede prostorov, kot tudi postavitve opreme. Oprema je v komercialnih skicah risana informativno kot možna postavitev le-te in ni predmet nakupa.


Struktura notranjih stanovanjskih prostorov večsobnih stanovanj zajema predprostor, dnevno sobo s prostorom za jedilno mizo, kuhinjo, kopalnico in sobe. Vsako stanovanje  ima izhod iz dnevnega prostora na teraso oz. balkon skozi velika drsna vrata(dimenzija 300x220). Okna v spalnici in kuhinji so dimenzije 100x120, v kopalnici pa 150x60, zunaj antracid, znotraj antracid z tro-slojno zasteklitvijo in pet conskim okvirjem. Stanovanje je opremljen z enokrilnimi protivlomnimi požarnimi vhodnimi vrati širine 100 cm. Vrata so opremljena z varnostno cilindrično ključavnico.


Svetla višina stanovanja (od gotovega tlaka do stropa) je 2,50 m.

KOMUNALNI PRIKLJUČKI IN INŠTALACIJE

Objekt je priključen na električno omrežje, vodovod, meteorno in fekalno kanalizacijo in ima možnost priključitve na več ponudnikov telekomunikacijskih omrežij (optika).


Električne inštalacije

Vsako stanovanje ima ločeno merilno mesto porabe električne energije. Električne razdelilne omare s števci za stanovanja so nameščene za stopnicami, ki vodijo v zgornje prostore.


Strojne inštalacije

Vsako stanovanje je priključeno na javno vodovodno omrežje preko vodomernega mesta lociranega v pokritem zunanjem jašku.

Kanalizacija

Meteorna voda s streh objektov je speljana v zbirne peskolove iz katerih voda ponikne. Fekalni odvodi so speljani vertikalno in se  razvejajo v ločene horizontale objekta, od koder se nadalje ločeno priključujejo na fekalno kanalizacijsko omrežje.

ZUNANJA UREDITEV

Zunanja ureditev večstanovanjske soseske je zasnovana kot parkovna, zelena površina. Zunanje površine med objekti in potmi so zatravljene, zasajena je drevesna in grmovna vegetacija (po dogovoru). Grmovje in drevje je zasajeno v obliki mono kulturnih gruč. 

Posredujemo pri prodaji novih apartmajev, ki so v izgradnji v naselju blizu termalnega zdravilišča.

INTRODUCTION

The construction of the 2 buildings with 4 apartments started at the beginning of April 2018 and it is going to be finished in the autumn 2018. A bit later the construction of the third building with additional 4 apartments will start and will be finished if not in the autumn 2018 then at least in the spring 2019. The project includes the construction of three new developments on a flat building plot not far from the thermal spa in Slovenia, with all necessary infrastructure and mains services. An apartment may be constructed up to either the “third extended construction phase” or the “final” (»keys in hand«) construction phase.

SLOVENIAN MEANING OF CONSTRUCTION PHASES

THIRD EXTENDED CONSTRUCTION PHASE

This construction phase includes implementation of the following works:

 • Facility is built and covered with a roof
 • All carpentry and plumbing work completed
 • Facade constructed
 • All windows, doors installed
 • Mains installed but not yet connected (water, electricity, telephone, sewage)
 • Access route paved in front of entrance door
 • Rough levelling of earth in the garden
 • Rainwater drainage installed
 • The interior is not made except perhaps interior walls

FINAL CONSTRUCTION PHASE

 • Completely finished property without furniture!

The following Real Estate Agency has the right to advertise and sell this project:

REAL ESTATE AGENCY NEPREMIČNINE S.V., Tomaž Poredoš s.p.

Prešernova ulica (street) 2

9240 LJUTOMER

Slovenia

Tel (landline): + 386 2 585 1344

Tel (mobile/cell): + 386 41 760160

Internet: propertyslovenia.net

e-mail: info@propertyslovenia.si

skype: nepremicninesv

MACRO LOCATION

The project is located in the Pomurje region. The settlement is primarily known for its thermal spa, which is a popular destination for both domestic and foreign visitors. The 1,350 m deep borehole provides water at a temperature of 40–42°C, and supplies three open-air pools and one indoor swimming pool.

The village  is situated on flat land .

There are many other thermal spa facilities in the region. Road communication is excellent: the motorway network is only 5 km away from the village, and the recently modernized electrified railway runs close to this new development, not to mention the major international airports at Graz, Budapest, Ljubljana and Zagreb. To visit the Adriatic coast takes about four hours’ driving.

MICRO LOCATION

The project will be built in one of the most beautiful parts village, on a plot overlooking the thermal spa, with the Pomurje plain on one side and the beautiful vineyards and hills in the distance on the other. The land is completely flat and has direct access to all mains services.

From the plot, there is a paved path through the village to the Spa and other facilities. The plot will have a big paved parking space and it will be connected to the paved village road. There are residential houses and farms nearby. The neighborhood is peaceful and tranquil.

The village,  thanks to the Pannonian climate (moderate rainfall, hot summers but only moderately cold winters), enjoys good conditions for agriculture, which employs some 54% of the active population. The rest are mostly employed in nearby Ljutomer and Murska Sobota. In recent years there has been a huge improvement in the service industries, especially hotels and restaurants, and health tourism.

ECONOMIC REASON FOR THE CONSTRUCTION PROJECT

Based on many years of experience and market analysis, we came to the conclusion that, despite the property crisis in the past years, there is still sufficient demand for smaller apartments of 50m2 at a price up to €60,000, built up to the third extended construction phase with the possibility to finish them to the final, “keys in hand” construction phase. Why the demand for constructing property up to the third extended construction phase? An option to purchase the property at this stage allows buyers to finish units themselves, with materials to their taste and in the style they prefer.

What was the reason to invest in this project?

Because the village is not big, there has not been much investment in accommodation in the past, because existing facilities were sufficient to meet demand. The situation is different now, for many reasons, and demand for accomodation near thermal spa facilities is growing daily .

ARCHITECTUAL DESIGN OF THE PROJECT

The project comprises three buildings. They will be built as individual constructions designated A, B and D. Each building will include 4 apartments. 2 apartments will be constructed as one bedroom apartments and two as two bedroom apartments. One bedroom apartmnts will have a size of 43,56 m2 and two bedroom apartments will have a size of 49,30m2. Apartments who will be constructed as a ground floor apartments will have an access to a private plot between with a size around 100m2. Apartments constructed on 1st. floor will have a teraces around 10m2 big.Each building will be built in the way that the terrace and balcony will lie on the south side of the project; entrance to each particular property will be on the north side of the building. T

CONSTRUCTION

Each building will have a ground floor and a first floor, architectually adapted to the existing buildings in the neighbourhood, so they will not stand out from the standard silhouette of the village. Construction of the buildings will be in a classic (Central European heritage) combination of brick and concrete. More precisely, the buildings will stand on reinforced concrete foundations. The supporting structure will be reinforced concrete with brick masonry on the facades. The floor panels will be made of reinforced concrete, as will the balcony slabs and staircases.

Facades and roofs

The facades will be made using the “demit” facades system, with a 10 cm thickness of polystyrene. The top layer of the facade will have a colored final layer of 1.5 mm granulation. The facades will be in white and brown tones. The insulated metal roof will be supplied and fitted by a respected Slovenian roof manufacturer, and will have a 20 year materials warranty.

EXTERIOR DETAIL

Window- and doorframes will be made of PVC, with the inside of the windowframes white and the outside anthracite. All windows will be double-glazed, using the latest technology. Balconies and railings of will be made of stainless steel and toughened glass panels. Ground-level terraces will have no fences and will give directly onto the garden.

Utilities connections

Connections to the low-voltage residential electricity network will be established, as well as connections to the public water supply and sewerage network.

Electrical installations

Each unit will have a separate electricity meter. Distribution cabinets with domestic counters will be installed in a concrete pillar beside the driveway off the main road. An integrated communications system (telephone, internet, TV) will be installed, with buyers to select their own telecom provider. Individual distribution boxes for the telecommunications network for each unit will be installed in a concrete pillar beside the driveway, next to an electricity pole.

Electrical junction boxes with circuit breakers, as well as telecommunications cabinets with optical inlets, will be installed above the entrance door in the hall of every unit. Inlets will then be distributed to the individual telecommunications outlets in each apartment (UTP cable, coaxial cable).

Every apartment will have its own doorbell. All necessary installations for a kitchen and a bathroom will be ready so the owner can then just connect all the appliances. All electrical wiring will be prepared, too, so that switches, lights, etc., may be installed. The same will apply if a new buyer buys a single detached house with an agreement to be built up to the final construction phase.

Apartments will have built-in ceiling lamps in the bathroom and toilet and ceiling or wall lamps on balconies and terraces. 

Hardware Installation

Facilities will be connected to the public water supply through water monitoring stations located in external input wells. If a buyer purchases an apartment with agreement to be built up the final construction phase, the heating and domestic hot water will be regulated centrally in each separate apartment. The water supply for the facility will be carried out in such a way that each unit will have its own remote readable meter (the meters will be installed in outdoor wells).

Flats will not be connected to the gas supply, but will have the option of installing a SPLIT air conditioner. The air conditioner will be installed in the living room, while the external unit will be installed on the outer wall.

Sewage

Sewage plumbing will be routed vertically and then split into separate horizontal routes into the building, from which they will be connected with the mains sewage network. Rainwater from roofs and water from paved areas will be drained through grit chambers and oil traps, then transported into a rainwater reservoir from which the water will be slowly distributed onto the fields.

INTERNAL CONSTRUCTION DESIGN/FLOOR PLANS

The floor plan of the apartments or single detached house are designed functionally, in terms of both space and floor plan/installation of the furniture. Please note that the fittings shown in the commercial sketches or 3D photos is not part of the purchase, except for sanitary fittings in the bathrooms.

All units are equipped with a single-wing burglar- and fireproof door 90 cm wide, fitted with a security cylinder lock. All interior doors are standard single-wing wooden doors in white (other colours can be pre-ordered). Each door will be equipped with a latch and associated lock.

The bathrooms will be finished with large ceramic tiles. They will havea sink with all necessary fittings, a WC with a monoblock flushing system and a shower cubicle with all fittings.

The bathrooms will be equipped with a floor siphon, as well as a 220V/50Hz outlet for a washing machine and an additional outlet near the sink. All rooms (all floor plans) will be finished with large ceramic tiles in light brown and beige (price range about €15/m2 – installation of other materials or higher-quality ceramic tiles negotiable).

Ceramics installed in external surfaces (loggias, balconies and terraces) will be non-slip 30 x 60 cm rectangles tiles.

All walls and ceilings will be plastered and painted. Interior walls will be at least 10 cm thick.

Interior air shafts/ventilation will be installed in the kitchens, toilets and bathrooms. Ceilings will be 2.5m high. Walls and ceilings will be painted whith white undercoat only.

LANDSCAPING

The project landscaping is designed as an area with some grass and shrubs sections and others, like a park. The landscape between the buildings and pathways will be planted with grass; the rest of the plot with trees and shrubs as a monoculture cluster. Each building will have four parking spaces on the northeast side of the property.

Lights on pillars will be installed beside the newly made asphalt road, at the entrance of which there will be a space for bins/containers (each apartment or house will have its own bin/container).

WASTE DISPOSAL

Waste will be collected separately in individual bins/containers, and the authorized concessionaire will regularly collect and take it away to the appropriate municipal dump.

CONSTRUCTION SUPERVISION

Construction supervision is a key element in the building process, because with it we ensure that construction is carried out in accordance with the project documentation, on the basis of which the planning permit was issued. Quality control ensures quality of construction, while allowing the early discovery/identification of errors in the construction process.

For quality control we have chosen a local constructing engineer expert person who will be in charge of supervising the works for compliance with the schedule and specification.

CONSTRUCTION SCHEDULE

For an apartment up to the third extended building phase, construction will be finished within nine months after the sales contract is signed!

For an apartment built up to the final construction phase, the construction will be finished within twelve months after the sales contract is signed!

New apartments for sale close to the Spa facility in the Northern part of Slovenia

EINLEITUNG

Der Bau von 2 Gebäuden mit 4 Wohnungen begann Anfang April 2018 und wird im Herbst 2018 fertig sein. Wenig später wird mit dem Bau des dritten Gebäudes mit weiteren 4 Wohnungen begonnen und wenn nicht in fertig gestellt im Herbst 2018, dann mindestens im Frühjahr 2019. Das Projekt umfasst den Bau von drei Neubauten auf einem flachen Baugrundstück unweit der Thermen mit der notwendigen Infrastruktur und den wichtigsten Dienstleistungen. Eine Wohnung kann entweder bis zur "dritten erweiterten Bauphase" oder der "endgültigen" Bauphase ("Schlüssel in der Hand") errichtet werden.

SLOWENISCHE BEDEUTUNG VON BAUPHASEN DRITTE VERLÄNGERTE BAUPHASE

Diese Bauphase beinhaltet die Durchführung der folgenden Arbeiten:

• Die Anlage ist gebaut und überdacht

• Alle Tischler- und Klempnerarbeiten abgeschlossen

• Fassade konstruiert

• Alle Fenster, Türen installiert

• Netz installiert, aber noch nicht angeschlossen (Wasser, Strom, Telefon, Abwasser)

• Zugangsweg vor der Eingangstür gepflastert

• Raue Landung der Erde im Garten

• Regenwasserablauf installiert

• Innen wird nicht gemacht, außer vielleicht Innenwände

ABSCHLIESSENDE BAUPHASE

• Komplett fertiggestellte Immobilie ohne Möbel!

Die folgende Immobilienagentur hat das Recht, dieses Projekt zu bewerben und zu verkaufen: IMMOBILIENAGENTUR NEPREMICNINE S.V., Tomaž Poredoš s.p. Prešernova ulica (Straße) 2 9240 LJUTOMER Slowenien Tel (Festnetz): + 386 2 585 1344 Tel (Handy / Handy): + 386 41 760160 Internet: propertyslovenia.net E-Mail: info@propertyslovenia.si Skype: nepremicninesv

Immobilien MACRO ORT

Das Projekt befindet sich in der Region Pomurje. Die Siedlung ist vor allem für ihr Thermalbad bekannt, das ein beliebtes Ziel für in- und ausländische Besucher ist. Die 1.350 m tiefe Bohrung liefert Wasser mit einer Temperatur von 40-42 ° C und versorgt drei Freibäder und ein Hallenbad. Das Dorf liegt auf flachem Land. Es gibt viele andere Wellnesseinrichtungen in der Region. Die Straßenkommunikation ist ausgezeichnet: Das Autobahnnetz ist nur 5 km vom Dorf entfernt und die kürzlich modernisierte elektrifizierte Eisenbahnlinie verläuft in der Nähe dieser neuen Entwicklung, ganz zu schweigen von den großen internationalen Flughäfen in Graz, Budapest, Ljubljana und Zagreb. Der Besuch der Adriaküste dauert etwa vier Stunden.

MIKRO LAGE

Das Projekt wird in einem der schönsten Teile des Dorfes gebaut, auf einem Grundstück mit Blick auf das Thermalbad, mit der Pomurje-Ebene auf der einen Seite und wunderschönen Weinbergen und Hügeln in der Ferne auf der anderen Seite. Das Land ist komplett flach und hat direkten Zugang zu allen Hauptversorgungsleitungen. Vom Grundstück aus führt ein gepflasterter Pfad durch das Dorf zum Thermen und anderen Einrichtungen. Das Grundstück wird einen großen gefliesten Parkplatz haben und mit der gekachelten Dorfstraße verbunden sein. In der Nähe gibt es Wohnhäuser und Bauernhöfe. Die Nachbarschaft ist friedlich und ruhig. Das Dorf genießt dank des pannonischen Klimas (mäßiger Regen, heiße Sommer, aber nur mäßig kalte Winter) gute Bedingungen für die Landwirtschaft, in der 54% der aktiven Bevölkerung beschäftigt sind. Der Rest wird meistens im nahe gelegenen Ljutomer und Murska Sobota verwendet. In den letzten Jahren haben sich die Dienstleistungsbranchen, insbesondere Hotels und Restaurants, und der Gesundheitstourismus stark verbessert.

WIRTSCHAFTLICHER GRUND FÜR DAS BAUPROJEKT

Basierend auf langjähriger Erfahrung und Marktanalyse kamen wir zu dem Ergebnis, dass trotz der Immobilienkrise in den vergangenen Jahren immer noch ausreichend Nachfrage nach kleineren Wohnungen von 50m2 zu einem Preis von bis zu 60.000 Euro, aufgebaut auf die dritte Erweiterung, besteht Bauphase mit der Möglichkeit, sie in die endgültige, "schlüsselfertige" Konstruktionsphase zu beenden.

Warum die Nachfrage nach Bau von Immobilien bis zur dritten erweiterten Bauphase? Eine Option zum Kauf einer Immobilie zu diesem Zeitpunkt ermöglicht es den Käufern, die Einheiten selbst zu fertigen, mit Materialien nach ihrem Geschmack und in dem Stil, den sie bevorzugen. Was war der Grund, in dieses Projekt zu investieren? Weil das Dorf nicht groß ist, wurde in der Vergangenheit nicht viel in Unterkünfte investiert, da die vorhandenen Einrichtungen ausreichten, um die Nachfrage zu decken. Die Situation ist jetzt aus verschiedenen Gründen anders und die Nachfrage nach Unterkünften in der Nähe von Thermalbädern steigt täglich.

ARCHITEKTONISCHER DESIGN DES PROJEKTS

Das Projekt besteht aus drei Gebäuden. Sie werden als individuelle Gebäude mit den Bezeichnungen A, B und D gebaut. Jedes Gebäude wird 4 Wohnungen umfassen. 2 Wohnungen werden als Ein-Zimmer-Wohnung und zwei als Zwei-Zimmer-Wohnungen gebaut. Ein Apartment mit einem Schlafzimmer wird eine Größe von 43,56 m2 haben und zwei Schlafzimmer Apartments werden eine Größe von 49,30m2 haben. Apartments, die als Erdgeschoss-Wohnung gebaut werden, haben Zugang zu einem privaten Grundstück mit einer Größe von ca. 100m2. Wohnungen am 1. gebaut. der Boden wird eine Terrasse von ungefähr 10m2 groß haben.

Jedes Gebäude wird in der Weise gebaut, dass die Terrasse und der Balkon auf der Südseite des Projektes liegen werden; Eingang zu jeder Eigenschaft wird auf der Nordseite des Gebäudes sein.

Bau

Jedes Gebäude wird ein Erdgeschoss und ein Obergeschoss haben, die architektonisch an die bestehenden Gebäude in der Nachbarschaft angepasst sind, so dass sie sich nicht von der Standard-Silhouette des Dorfes abheben. Der Bau der Gebäude wird in einer klassischen (mitteleuropäischen Tradition) Kombination von Ziegel und Beton sein. Genauer gesagt werden die Gebäude auf Stahlbetonfundamenten stehen. Die Tragkonstruktion wird Stahlbeton mit Ziegelmauerwerk an den Fassaden sein. Die Bodenplatten werden ebenso wie die Balkonplatten und Treppen aus Stahlbeton hergestellt.

Fassaden und Dächer

Die Fassaden werden mit einem "Demit" -Fassadensystem mit einer Dicke von 10 cm aus Polystyrol hergestellt. Die oberste Schicht der Fassade wird eine farbige Endschicht von 1,5 mm Granulierung aufweisen. Die Fassaden werden in Weiß- und Brauntönen gehalten. Das isolierte Metalldach wird von einem renommierten slowenischen Dachhersteller geliefert und hat eine Garantie von 20 Jahren.

AUSSENDETAIL

Fenster- und Türrahmen werden aus PVC hergestellt, wobei die Innenseite der Fensterrahmen weiß und die Außenseite anthrazit ist. Alle Fenster werden doppelt verglast und mit der neuesten Technologie ausgestattet. Balkone und Geländer werden aus Edelstahl und Hartglas hergestellt. Ebenerdige Terrassen werden keine Zäune haben und direkt in den Garten führen.

Dienstverbindungen

Es werden Anschlüsse an das Niederspannungs-Stromnetz für Haushalte sowie Anschlüsse an das öffentliche Wasserversorgungs- und Abwassernetz eingerichtet.

Elektrische Installationen

Jede Einheit wird einen separaten Stromzähler haben. Verteilerschränke mit Haushaltszählern werden in einer Betonpfeiler neben der Einfahrt abseits der Hauptstraße installiert. Ein integriertes Kommunikationssystem (Telefon, Internet, TV) wird installiert, und die Käufer wählen ihren eigenen Telekommunikationsanbieter. Einzelne Verteilerkästen für das Telekommunikationsnetz für jede Einheit werden in einer Betonpfeiler neben der Auffahrt neben dem Stromfeld installiert. Elektrische Anschlusskästen mit Leistungsschaltern sowie Telekommunikationsschränke mit optischen Eingängen werden über der Eingangstür in der Halle jeder Einheit installiert. Die Eingänge werden dann an die einzelnen Telekommunikationsanschlüsse in jeder Wohnung verteilt (UTP-Kabel, Koaxialkabel). Jede Wohnung hat eine eigene Türklingel. Alle notwendigen Installationen für eine Küche und ein Badezimmer werden bereit sein, so dass der Besitzer nur alle Geräte anschließen kann. Die gesamte elektrische Verkabelung ist ebenfalls bereit, so dass Schalter, Leuchten usw. installiert werden können. Das Gleiche gilt, wenn ein neuer Käufer ein Einfamilienhaus mit einem Vertrag kauft, der bis zur letzten Bauphase gebaut werden soll. Die Apartments verfügen über eingebaute Deckenleuchten im Badezimmer und WC sowie Decken- oder Wandleuchten auf den Balkonen und Terrassen.

Hardwareinstallation

Die Einrichtungen werden durch Wasserüberwachungsstationen in externen Eingangsbohrungen mit der öffentlichen Wasserversorgung verbunden sein. Kauft ein Käufer eine Wohnung mit einem Vertrag zum Bau der endgültigen Bauphase, werden Heizung und Warmwasser in jeder Wohnung zentral geregelt. Die Wasserversorgung für die Anlage wird so ausgeführt, dass jede Einheit über einen eigenen fernablesbaren Zähler verfügt (Zähler werden in Außenbrunnen installiert). Die Wohnungen werden nicht an die Gasversorgung angeschlossen, können aber eine SPLIT-Klimaanlage installieren. Die Klimaanlage wird im Wohnzimmer installiert, während die externe Einheit an der Außenwand installiert wird.

Abwasser

Abwasserleitungen werden vertikal verlegt und dann in separate horizontale Wege in das Gebäude aufgeteilt, von denen sie mit dem Abwassernetz verbunden werden. Regenwasser von Dächern und Wasser von befestigten Flächen wird durch Sandfangkammern und Ölabscheider abgelassen und in ein Regenwasserreservoir geleitet, von wo aus das Wasser langsam auf die Felder verteilt wird.

INTERNE KONSTRUKTION DESIGN / FLOOR PLÄNE

Der Grundriss der Wohnungen oder Einzelhaus ist in Bezug auf Raum und Grundriss / Installation von Möbeln ausgelegt. Bitte beachten Sie, dass die in Geschäftsskizzen oder 3D-Fotos gezeigten Armaturen nicht zum Kauf gehören, mit Ausnahme von Sanitärarmaturen in Badezimmern. Alle Einheiten sind mit einer einflügeligen Einbruch- und Feuerschutztür von 90 cm Breite ausgestattet, die mit einem Sicherheitszylinderschloss ausgestattet ist. Alle Innentüren sind Standard-Einflügel-Holztüren in weiß (andere Farben können vorbestellt werden). Jede Tür wird mit einer Klinke und zugehörigem Schloss ausgestattet sein. Die Badezimmer sind mit großen Keramikfliesen ausgestattet. Sie werden ein Waschbecken mit allen notwendigen Armaturen und eine Toilette mit einem Monoblock-Spülsystem und eine Duschkabine mit allen Armaturen haben. Die Badezimmer werden mit einem Bodensiphon sowie einem 220V / 50Hz-Auslass für eine Waschmaschine und einem zusätzlichen Auslass in der Nähe der Spüle ausgestattet sein. Alle Räume (alle Grundrisse) werden mit großen Keramikfliesen in Hellbraun und Beige ausgeführt (Preisbereich ca. 15 € / m2 - Einbau anderer Materialien oder höherwertige Keramikfliesen verhandelbar). Keramik, die in Außenflächen (Loggien, Balkone und Terrassen) eingebaut wird, sind rutschfeste 30 x 60 cm Rechtecke. Alle Wände und Decken werden verputzt und gestrichen. Innenwände werden mindestens 10 cm dick sein. Innenluftschächte / Lüftungen werden in Küchen, Toiletten und Badezimmern installiert. Die Decke wird 2,5 m hoch sein. Wände und Decken werden nur mit weißer Grundierung gestrichen.

Landschaftsgestaltung

Das Projekt Landschaftsgestaltung ist als ein Bereich mit einigen Gras und Sträucher Abschnitte und andere, wie ein Park konzipiert. Die Landschaft zwischen den Gebäuden und Wegen wird mit Gras bepflanzt; der Rest der Handlung mit Bäumen und Sträuchern als Monokultur-Cluster. Jedes Gebäude wird vier Parkplätze auf der nordöstlichen Seite des Grundstücks haben. An den neu gebauten Asphaltstraßen wird eine Beleuchtung an den Pfeilern angebracht, an deren Eingang ein Platz für Mülleimer / Container zur Verfügung steht (jede Wohnung oder jedes Haus hat seinen eigenen Container).

Abfallentsorgung

Abfälle werden getrennt in einzelnen Behältern / Containern gesammelt, und der autorisierte Konzessionär wird sie regelmäßig sammeln und zur entsprechenden städtischen Deponie bringen.

Bauaufsicht

Die Bauaufsicht ist ein Schlüsselelement im Bauprozess, da sie sicherstellt, dass der Bau gemäß der Projektdokumentation durchgeführt wird, auf deren Grundlage die Baugenehmigung erteilt wurde. Die Qualitätskontrolle gewährleistet die Qualität der Konstruktion und ermöglicht die frühzeitige Erkennung / Identifizierung von Fehlern im Bauprozess. Für die Qualitätskontrolle haben wir einen lokalen Bauingenieur-Experten ausgewählt, der für die Überwachung der Arbeiten zur Einhaltung des Zeitplans und der Spezifikation verantwortlich sein wird.

Bauplan

Für eine Wohnung bis zur dritten erweiterten Bauphase ist der Bau innerhalb von neun Monaten nach Vertragsabschluss abgeschlossen! Für eine Wohnung, die bis zur letzten Bauphase gebaut wurde, wird der Bau innerhalb von zwölf Monaten nach dem Kaufvertrag abgeschlossen sein!

Neue Wohnungen zum Verkauf in der Nähe der Therme im Norden Sloweniens

ВВЕДЕНИЕ

Строительство 2 зданий с 4 квартирами началось в начале апреля 2018 года, и оно будет завершено осенью 2018 года. Немного позже начнется строительство третьего здания с дополнительными 4 квартирами, и оно будет завершено, если не в осенью 2018 года, то, по крайней мере, весной 2019 года. Проект включает в себя строительство трех новых разработок на плоском застройке недалеко от термального курорта в Словении со всей необходимой инфраструктурой и основными услугами. Квартира может быть построена либо на «третьей стадии расширенного строительства», либо на этапе «окончательного» («ключ в руке»).

СЛОВЕНСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ФАЗ

ТРЕТЬЯ РАСШИРЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ФАЗА

Эта фаза строительства включает в себя выполнение следующих работ:

 • Объект построен и покрыт крышей
 • Все плотничные и сантехнические работы завершены
 • Фасад построен
 • Все окна, двери установлены
 • Сеть установлена, но еще не подключена (вода, электричество, телефон, канализация)
 • Дорога доступа, проложенная перед входной дверью
 • Грубая посадка земли в саду
 • Установлен дренаж дождевой воды
 • Интерьер не выполнен, за исключением, возможно, внутренних стен

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ФАЗА

 • Полностью законченная собственность без мебели!

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Проект расположен в регионе Помурье. Поселение в основном известно своим термальным курортом, который является популярным местом как для внутренних, так и для иностранных гостей. Глубина скважины 1350 м обеспечивает воду при температуре 40-42 ° С и снабжает тремя бассейнами под открытым небом и одним крытым бассейном.

Деревня расположена на ровной земле.

В регионе есть много других спа-центров. Дорожная коммуникация отличная: сеть автомагистралей находится всего в 5 км от деревни, а недавно модернизированная электрифицированная железная дорога проходит вблизи этой новой разработки, не говоря уже о крупных международных аэропортах в Граце, Будапеште, Любляне и Загребе. Посещение Адриатического побережья занимает около четырех часов езды.

МИКРО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Проект будет построен в одной из самых красивых частей деревни, на участке с видом на термальный курорт, с равниной Помурье с одной стороны и красивыми виноградниками и холмами на расстоянии друг от друга. Земля полностью плоская и имеет прямой доступ ко всем основным услугам. С участка, проложенный путь через деревню к Спа и другим удобствам. Участок будет иметь большую плитку парковочного места, и он будет соединен с черепичной деревенской дорогой. Рядом находятся жилые дома и фермы. Окрестности тихие и спокойные. Деревня, благодаря пананскому климату (умеренные осадки, жаркое лето, но только умеренно холодные зимы), имеет хорошие условия для сельского хозяйства, в котором занято около 54% ​​активного населения. Остальные в основном работают в близлежащих Лютомер и Мурска-Собота. В последние годы наблюдается значительное улучшение в сфере услуг, особенно в отелях и ресторанах, а также в оздоровительном туризме.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИЧИНА ДЛЯ ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА

Основываясь на многолетнем опыте и анализе рынка, мы пришли к выводу, что, несмотря на кризис в сфере недвижимости в последние годы, спрос на небольшие квартиры площадью 50 м2 по цене до 60 000 евро по-прежнему остается достаточным, а третий расширился этап строительства с возможностью доведения их до финальной стадии строительства «ключей в руке». Почему спрос на строительство недвижимости до третьего расширенного этапа строительства? Возможность покупки недвижимости на этом этапе позволяет покупателям закончить сами единицы, материалы по своему вкусу и в том стиле, который они предпочитают.

Какова была причина для инвестиций в этот проект?

Поскольку деревня невелика, в прошлом было мало инвестиций в жилье, поскольку существующих объектов было достаточно для удовлетворения спроса. Сейчас ситуация по-разному по-разному, и спрос на жилье вблизи термальных спа-центров растет ежедневно.

АРХИТЕКТУРНЫЙ ДИЗАЙН ПРОЕКТА

Проект состоит из трех зданий. Они будут построены как отдельные конструкции, обозначенные A, B и D. Каждое здание будет включать 4 квартиры. 2 квартиры будут построены как апартаменты с одной спальней и две квартиры с двумя спальнями. Квартира с одной спальней будет иметь размер 43,56 м2, а двухкомнатные квартиры будут иметь размер 49,30 м2. Апартаменты, которые будут построены в качестве квартиры на первом этаже, будут иметь доступ к частному участку размером около 100 м2. Апартаменты построены на 1-й. этаж будет иметь террасу площадью около 10 м2. Каждое здание будет построено таким образом, что терраса и балкон будут располагаться на южной стороне проекта; вход в каждую собственность будет находиться на северной стороне здания.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Каждое здание будет иметь первый этаж и первый этаж, архитектурно адаптированный к существующим зданиям по соседству, поэтому они не будут выделяться из стандартного силуэта деревни. Строительство зданий будет в классическом (центральноевропейское наследие) сочетание кирпича и бетона. Точнее, здания будут стоять на железобетонных фундаментах. Несущая структура будет железобетон с кирпичной кладкой на фасадах. Панели пола будут выполнены из железобетона, а также балконные плиты и лестницы.

Фасады и крыши

Фасады будут выполнены с использованием «демической» фасадной системы с толщиной полистирола толщиной 10 см. Верхний слой фасада будет иметь цветной окончательный слой с грануляцией 1,5 мм. Фасады будут в белых и коричневых тонах. Изолированная металлическая крыша будет поставляться уважаемым словенским производителем крыши и будет иметь 20-летнюю гарантию.

ВНЕШНЯЯ ДЕТАЛИ

Оконные и дверные рамы будут выполнены из ПВХ, а внутри оконных рамок - белый и внешний антрацит. Все окна будут двойными, с использованием новейших технологий. Балконы и перила будут изготовлены из нержавеющей стали и закаленных стеклянных панелей. Террасы на уровне земли не будут иметь заборов и будут отданы непосредственно в сад.

Утилиты подключения

Будет установлено подключение к низковольтной жилой сети, а также к общественному водоснабжению и канализации.

Электрические установки

Каждый блок будет иметь отдельный счетчик электроэнергии. Распределительные шкафы с внутренними счетчиками будут установлены в бетонной колонне рядом с подъездной дорожкой от главной дороги. Будет установлена ​​интегрированная система связи (телефон, интернет, телевидение), при этом покупатели могут выбрать своего поставщика телекоммуникационных услуг. Отдельные распределительные коробки для телекоммуникационной сети для каждого блока будут установлены в конкретной колонне рядом с подъездной дорожкой рядом с электрическим полем. Над входной дверью в зале каждого блока будут установлены электрические соединительные коробки с автоматическими выключателями, а также телекоммуникационные шкафы с оптическими входами. Затем входные отверстия будут распределены между отдельными телекоммуникационными точками в каждой квартире (кабель UTP, коаксиальный кабель). У каждой квартиры будет свой собственный дверной звонок. Все необходимые установки для кухни и ванной комнаты будут готовы, чтобы владелец мог просто подключить все приборы. Вся электрическая проводка также будет готова, чтобы можно было установить переключатели, лампы и т. Д. То же самое произойдет, если новый покупатель купит один отдельно стоящий дом с контрактом, который будет построен до окончательного этапа строительства. Апартаменты будут иметь встроенные потолочные светильники в ванной и туалете, потолочные или настенные светильники на балконах и террасах.

Установка оборудования

Средства будут подключены к общественному водоснабжению через станции мониторинга воды, расположенные во внешних входных скважинах. Если покупатель покупает квартиру с контрактом на строительство окончательного этапа строительства, отопление и бытовая горячая вода будут регулироваться централизованно в каждой отдельной квартире. Водоснабжение объекта будет осуществляться таким образом, чтобы каждый блок имел свой собственный дистанционно читаемый счетчик (метры будут установлены в наружных скважинах). Квартиры не будут подключены к газоснабжению, но у вас будет возможность установки кондиционера SPLIT. Кондиционер будет установлен в гостиной, а внешний блок будет установлен на внешней стене.

Cточная вода

Канализация будет вертикально маршрутизирована, а затем разделена на отдельные горизонтальные маршруты в здание, из которых они будут связаны с сетью канализации. Дождевая вода с крыш и воды из вымощенных площадей будет слита через зернистые камеры и масляные ловушки, а затем транспортируется в резервуар для дождевой воды, из которого вода будет медленно распределяться на поля.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА / ПОЛКОВ

План этажа апартаментов или отдельного дома спроектирован как по площади, так и поэтажному планированию / установке мебели. Обратите внимание, что фитинги, показанные на коммерческих эскизах или 3D-фотографиях, не являются частью покупки, за исключением сантехнических изделий в ванных комнатах. Все агрегаты оснащены одностворчатой ​​взломостойкой и огнестойкой дверью шириной 90 см, оснащенной замком с защитным цилиндром. Все внутренние двери - это стандартные одностворчатые деревянные двери белого цвета (другие цвета могут быть предварительно заказаны). Каждая дверь будет оснащена защелкой и соответствующим замком. Ванные комнаты будут отделаны большой керамической плиткой. У них будет раковина со всеми необходимыми фитингами и туалет с моноблочной системой смыва и душевая кабина со всеми фитингами. Ванные комнаты будут оборудованы сифоном для пола, а также розеткой 220 В / 50 Гц для стиральной машины и дополнительным выходом рядом с раковиной. Все комнаты (все этажные планы) будут закончены с большой керамической плиткой в ​​светло-коричневом и бежевом (диапазон цен около € 15 / м2 - установка других материалов или высококачественных керамических плит). Керамика, установленная на внешних поверхностях (лоджии, балконы и террасы), будет нескользящей 30 x 60 см. Все стены и потолки будут оштукатурены и окрашены. Внутренние стены будут иметь толщину не менее 10 см. Внутренние воздушные валы / вентиляция будут установлены на кухнях, в туалетах и ​​ванных комнатах. Высота потолка будет 2,5 м. Стены и потолки будут окрашены только белым подшерстком.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Озеленение проекта спроектировано как область с несколькими секциями травы и кустарников и другими, как парк. Пейзаж между зданиями и дорожками будет посажен травой; остальная часть участка с деревьями и кустарниками как кластер монокультуры. Каждое здание будет иметь четыре парковочных места на северо-восточной стороне объекта. Огни на колоннах будут установлены рядом с вновь застроенной асфальтированной дорогой, у входа в которой будет место для бункеров / контейнеров (каждая квартира или дом будет иметь собственный бункер / контейнер).

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Отходы будут собираться отдельно в отдельных контейнерах / контейнерах, а уполномоченный концессионер будет регулярно собирать и отбирать их на соответствующую муниципальную свалку.

КОНСТРУКЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

Надзор за строительством является ключевым элементом в процессе строительства, поскольку он обеспечивает, чтобы строительство осуществлялось в соответствии с проектной документацией, на основании которой было выдано разрешение на планирование. Контроль качества обеспечивает качество строительства, позволяя раннее выявление / идентификацию ошибок в процессе строительства. Для контроля качества мы выбрали местного инженера-строителя, который будет отвечать за надзор за работами за соблюдение графика и спецификации.

РАСПИСАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

Для квартиры до третьего расширенного этапа строительства строительство будет завершено в течение девяти месяцев после подписания договора купли-продажи! Для квартиры, построенной до окончательного этапа строительства, строительство будет завершено в течение двенадцати месяцев после подписания договора купли-продажи!

Kontaktni podatki


NEPREMIČNINE SV, TOMAŽ POREDOŠ S.P.
Prešernova ul. 2
9240 Ljutomer
tel.:
+ 386 2 585 13 44
gsm:
041 760 160
faks:
2 585 13 45
email:
e-naslov

Novogradnje v bližini

Sunset

Povprečna cena kvadratnega metra: 1.176,79 €/m²

Število enot: 3

prosto: 3

Izdelava spletnih strani: kABI d.o.o. na vrh

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Kabi d.o.o.