Filter

, Savski breg - Črnuče

Slovenija, Ljubljana, Bežigrad

Opis

Objekti so zasnovani v 5 samostojnih večstanovanjskih objektov nad skupno kletjo-garažo. Vsak od teh petih objektov, označenih s črkami A-E, je sestavljen iz posameznih enot različnih tlorisnih in vertikalnih gabaritov (oznake S01-S21(brez S11)). Vsi tlorisni in vertikalni gabariti so povzeti po lokacijski dokumentaciji in upoštevajo dopustno toleranco ±1,00 v horizontalni smeri (posamezna odstopanja tlorisnih gabaritov so posledica konstrukcijske in prometne zasnove skupne kleti-garaže). Vertikalni gabarit odstopa od predpisanih max.19,0m za 10,0cm zaradi naklona strehe in izbrane kritine.
V vseh objektih so v vseh nadstropjih urejena stanovanja, razen v J delu objekta A (v delu z oznako SP05), kjer so v pritličju urejeni poslovni prostori.
Vsi objekti se nahajajo na isti višinski koti, imajo enake etažne višine, terasasto rastejo proti V, in so pod terenom preko posameznih stopnišč povezani v skupno klet-garažo.
CTA

Želite prejemati obvestila o novogradnjah?
Prijavite se na naše e-novice:

Želim se prijaviti