Filter 1

Hiša samostojna, Gorenjska, Radovljica, Lancovo

  • Prodam
  • -8%
  • 460.000
  • 137 m²
  • 2023
498.000 €

460.000

  • Podatki
  • Lastnosti
  • Opis

Podatki o novogradnji

Vrsta in tip
Hiša samostojna
Šifra oglasa
PH02340 (C)
oprema
Opremljeno
velikost
137 m²
parcela
658 m²
leto izgradnje
2023
nadstropje
P+M
Število spalnic
3
Število kopalnic
1
Število sob
4

Podatki o lokaciji

država
Slovenija
regija
Gorenjska
področje
Radovljica
lokacija
Lancovo
področje podrobno
Pri Radovljici

Oprema novogradnje

Ogrevanje

  • Talno ogrevanje
  • Ogrevanje s toplotno črpalko
Opis

Lancovo pri Radovljici,   enodružinska  hiša (HIŠA C),  v   mali soseski  novozgrajenih nizkoenergijskih montažnih hiš Jelovica.

Še zadnja prosta enota!

Lancovo je vas, ki se nahaja na južni strani Save,   oddaljeno le  15  min hoda od  Radovljice, naselja   s prijetnim starim mestnim jedrom in z odlično infrastrukturo (vrtec, osnovna šola, srednja šola, glasbena šola, olimpijski bazen, športni park, zdravstveni dom, avtobusna in železniška postaja, atletski stadion, trgovski center, kino dvorana,…).

Lancovo  skupaj  z Radovljici  ljubiteljem gibanja in narave nudi tudi številne možnosti za športno - rekreativne aktivnosti kot so golf, jahanje, smučanje, plavanje, kolesarjenje, veslanje na rekah in jezerih, rafting, jadranje, športno letalstvo, padalstvo, alpinizem, pohodništvo,…

Soseska nizkoenergijskih hiš Jelovica je sestavljena iz treh enodružinskih hiš z že urejeno zunanjo okolico. Vsaki od hiš pripadata 2 parkirni mesti na skupnem urejenem dvorišču - parkirna mesta bodo v kratkem  odmerjena  kot  samostojne  parcele ter tako izključna last vsakokratnega lastnika vsake od posameznih hiš.  

Zunanja podoba hiš je enotna, kar zagotavlja usklajen in urejen videz soseske. Hiše so zasnovane kot nizkoenergijske montažne hiše po najvišjih standardih sodobnega življenjskega sloga in z uporabo kakovostnih sodobnih materialov.

Skupne zunanje površine, ki si jih bodo delili stanovalci zaselka so urejene kot  skupni dovoz z obračališčem, ter    lastniškimi parkirnimi  mesti,   na  teh površinah pa je predviden tudi skupni prostor za ločeno zbiranje in odvoz odpadkov.

Zemljišče  na katerem stojijo  stavbe je bilo namensko, skladno s projektom, razdeljeno v tri  različne višinske nivoje, ki vsaki od hiš zagotavljajo zadostno mero zasebnosti. 

Hiše stojijo ob glavni cesti, ki vodi od Radovljice do Lipnice, do  Radovljice je   5 minut vožnje z avtom, do priključka na avtocesto pa  7  minut.  

Stavbe so  izdelane  do   4. podaljšane faze (delni ključ),  izdelana  je  fasada s toplotno  izolacijo,  prav tako tudi streha  s toplotno izolacijo,  v vsaki stavbi so  že vgrajene lesene notranje stopnice,  inštalirana je  toplotna črpalka ter sistem talnega ogrevanja, vgrajena so tudi kvalitetna lesena okna in balkonska  vrata.   Investitor pa je namensko   dokončanje projekta izgradnje hiše in  izbiro  zaključnih materialov  prepustil bodočim lastnikom,  da  lahko vsak  novi lastnik  uredi  bivalno okolje  po  svojih željah in zahtevah.     Po predračunu izvajalca (Jelovica),  bi  dokončanje stavbe    bodočega  lastnika   stalo   40.000,00  EUR. Dela  bi bila lahko zaključena   v  slabem mesecu dni, lahko pa za dokončanje objekta novi lastnik izbere svoje izvajalce.

Za hišo je že izdano uporabno dovoljenje.

HIŠA  C  obsega :

a)  v pritličju: vhodno vežo, WC, tehnični prostor ter  odprt izredno  svetel  in prijeten  bivalni prostor (kuhinja + jedilnica + dnevni prostor) – skupna izmera  63,60 m2

b) v  mansardi:  spalnico  z garderobno sobo,  dve  otroški sobi,  prostorno kopalnica (s predvideno tuš kabino in kadjo)  - skupaj v  izmeri 63,42 m2

c)  ter neizdelano podstrešje: kjer je shramba – v približni izmeri  10,00 m2

Skupna izmera bivalnih površin v hiši je 127,00 m2.  Zemljišče za vsako od hiš še ni odmerjeno (parcelacija bo dokončana predvidoma do meseca maja), HIŠI C bo predvidoma pripadlo cca 658,00 m2 zemljišča + 25,00 m2 parkirni mesti. 

Uporabno dovoljenje je že v pridobivanju (predvidoma do meseca maja). Parcelacija bo izvedena do meseca julija.

Cena že vključuje DDV.

Kupec  pri realizaciji nakupa  oglaševane nepremičnine ne plača  stroškov posredovanja pri prometu z nepremičninami. 

Prosimo  stranke, ki jih  nepremičnina zanima,  da za vse informacije pokličejo  našo  družbo Makler Bled d.o.o.,  obenem pa se bomo  lahko dogovorili za ogled nepremičnine.  Prosimo  stranke, naj  ne  ogledujejo nepremičnine sami,  ter brez predhodne najave. 

Lancovo near Radovljica, single-family house (HOUSE C), in a small neighbourhood of newly built low-energy prefabricated houses Jelovica.

Lancovo is a village located on the south side of the Sava River, only 15 minutes walk from Radovljica, a settlement with a pleasant old town centre and excellent infrastructure (kindergarten, primary school, secondary school, music school, Olympic swimming pool, sports park, health centre, bus and train station, athletics stadium, shopping centre, cinema hall,...).

Lancovo, together with Radovljica, also offers many opportunities for sports and recreational activities for lovers of movement and nature, such as golf, horse riding, skiing, swimming, cycling, rowing on rivers and lakes, rafting, sailing, sports aviation, paragliding, mountaineering, hiking,...

The Jelovica low-energy house neighbourhood consists of three single-family houses with an already landscaped exterior. Each of the houses has 2 parking spaces in a common landscaped courtyard - the parking spaces will soon be measured out as separate plots and thus the exclusive property of each of the owners of each of the individual houses.  

The external appearance of the houses is uniform, ensuring a coherent and orderly appearance of the neighbourhood. The houses are designed as low-energy prefabricated houses according to the highest standards of modern lifestyle and using high-quality modern materials.

The common external areas to be shared by the occupants of the development are arranged as a shared driveway with a turning area and private parking spaces, and a common area for separate waste collection and disposal is also provided in these areas.

The land on which the buildings stand has been divided into three different levels, in accordance with the design, to ensure a sufficient degree of privacy for each of the houses. 

The houses are located on the main road leading from Radovljica to Lipnica, a 5-minute drive from Radovljica and a 7-minute drive from the motorway connection.  

 The buildings have been constructed up to the 4th extended phase (partial key), the façade with thermal insulation has been constructed, as well as the roof with thermal insulation, wooden internal stairs have already been installed in each building, a heat pump and underfloor heating system have been installed, quality wooden windows and balcony doors have also been installed.   The investor has left the intentional completion of the house construction project and the choice of finishing materials to the future owners, so that each new owner can arrange the living environment according to his/her own wishes and requirements.  According to the contractor's estimate, the completion of the building would cost the future owner between EUR 40.000, depending on the materials chosen, and the works could be completed in less than a month.

HOUSE C comprises :

a) on the ground floor: entrance hall, WC, utility room and open very bright and pleasant living area (kitchen + dining room + living room) - total area 63,60 m2

b) attic: bedroom with dressing room, two children's rooms, spacious bathroom (with shower and bath) - total area 63,42 m2

c) and the unfinished attic: where there is a storage room - with an approximate size of 10,00 m2

The total living area of the house is 127.00 m2.  The land for each of the houses has not yet been measured (the parceling will be carried out after obtaining the occupancy permit), HOUSE C is expected to have approximately 658.00 m2 of land.

Podobne nepremičnine v okolici